ads

WHAT'S NEW?
Loading...

Islam dan Perbankan

Sewaktu training kerja, gw dapet tugas ngerangkum buku "Bank Islam - Analisis Fiqih dan Keuangan". Gw yakin yang ngasih tugas sendiri ga bakal baca rangkuman yang kita buat. Menurut gw trainer nya paling cuman ingin kita baca tuh buku yang tebelny 400 halaman lebih. Di tulisan ini gw cuman mau copas hasil rangkuman dan bener2 rangkuman dari buku itu. Males kalo banyak tulisan atau kata - kata karena rangkuman ya yang se simple mungkin.

Dimulai dengan Islam sendiri itu apa c ?
Makna Islam
Islam  berasal dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri adalah Allah Swt. Sehingga Islam adalah penyerahan diri yang sesungguhnya kelada Allah Swt.
Islam  membimbing hubungan antara Manusia dengan Allah, Manusia dengan Manusia dan Manusia dengan makhluk lainnya,

Apa saja yang di atur dalam Islam
Cakupan Islam
Agama Islam Memiliki Tiga Aspek :Akidah, Syariah dan Akhlak
Aspek Akidah adalah aspek yang berhubungan dengan masalah- masalah keimanan dan dasar- dasar agama.
Aspek Syariah berarti peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah Swt kepada manusia.
Akhlak atau disebut juga ihsan merupakan beribadat kepada Allah seolah-olah melihatnya atau Allah melihat kita.

Pokok- pokok keimanan islam yaitu :
Iman Kepada Allah
Iman Kepada Malaikat
Iman kepada Kitab kitab
Iman kepada nabi dan rasul
Iman kepada hari akhir
Iman kepada qadha dan qadhar

Mu’min, Kafir, Munafik, Musyrik dan Murtad
Golongan Mu’min : Golongan yang menerima dan meyakini rukun iman yang enam dengan tulus dan jujur. Tidak hanya menerima dengan hati tapi juga mengakui dengan lisan dan membuktikan dengan kelakuannya.
Golongan kafir : golongan yang menolak rukun iman dengan terang- terangan.
Golongan Munafik : golongan yang pada lahirnya menyatakan menerima akidah islam, namun dalam hatinya menolak dan tidak mempercayai akidah islam
Golongan musyrik : golongan yang mensekutukan Allah dan membuat tandingan- tandingan selain Allah.
Golongan Murtad : Golongan yang dahulunya beriman kepada Allah SWT namun kemudian berbalik menjadi Kafir.


Akidah Bersifat Kekal dan tidak mengalami perubahan karena zaman maupun pergantian tempat.
Syariah tidak seperti akidah yang konstan, syariah  mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban manusia  karena umat manusia mengalami situasi dan kondisi yang unik sesuai dengan keadaan yang dihadapi.


Syariah itu apa ?
Aspek Syariah berarti peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah Swt kepada manusia.
Syariah tidak seperti akidah yang konstan, syariah  mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban manusia  karena umat manusia mengalami situasi dan kondisi yang unik sesuai dengan keadaan yang dihadapi.
Hukum asal Ibadah : segala Sesuatu dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya dari alquran dan hadist
Hukum asal muamalat : segala sesuatu boleh dikerjakan asal tidak ada larangannya dalam alquran dan hadist.
Fiqih adalah penafsiran ulama terhadap syariat, dan terbagi menjadi dua :
Fiqih Ibadah : tafisiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah
Fiqih muamalah : ftafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang muamalah.


Pembagian Hukum
Wajib : perintah yang bersifat pasti
Haram : Larang yang bersifat pasti
Sunnah : perintah yang bersifat tidak pasti
Makruh : larangan yang bersifat tidak pasti
Mubah : hal yang tidak dilarang dan di perintah.
Wajib :suatu perintah yang harus dikerjakan dimana orang yang meninggalkannya akan mendapat dosa dan orang yang menjalankannya mendapatkan pahala.
Wajib Terbagi menjadi dua :
Fardhu Ain : kewajiban yang dilakukan oleh setiap orang mukallaf seperti solat fardu, puasa dan lain lain
Fardhu kifayah : kewajiban yang ketika sudah dilakukan oleh orang maka menjadi tidak wajib. Contoh solat jenazah.
Sunnah : perbuatan yang di anjurkan oleh Allah Swt. Bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila tidak maka tidak berdosa.
Makruh : perbuatan yang bila di tinggalkan mendapatkan pahala, bila dikerjakan tidak berdosa.
Haram :larangan Allah terhadap suatu perbuatan, jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala.
Haram Terbagi menjadi dua yaitu :
Haram li-dzati : haram karena zat tersebut seperti memakan babi, khamr
Haram Li-ghairih : perbuatan yang dilarang selain karena zat nya.


mengenai hubungan dengan perbankan di indonesia bakal gw tulis selanjutana

0 komentar:

Posting Komentar